Comité de Cultura

Miembros: 
  • Dra. María Elena Ayala Ledesma
  • Dr. Lester Byron Rodríguez Lázaro
  • Dr. Hugo Eduardo Fernández Cosavalente
  • Dr. Gianfranco Cesar Abel Argomedo Ramos